cover-img

0 Đang theo dõi

Review mẫu điều hoà camping phi thuyền 400W + trạm điện 3.8kwh.

Mùa này ngoài biển đêm thường lặng gió + không khí nhiều hơi muối đêm ngủ khá khó chịu và dính. Nên dùng quạt thường khó ngủ và vẫn ra nhiều mồ hôi

Review mẫu điều hoà camping phi thuyền 400W + trạm điện 3.8kwh.
Góc rủ rê: Thác Nậm Me - Hang Thẩm Phẩy

Tình hình là em có trip ăn chơi ngày 22-23/6

Góc rủ rê: Thác Nậm Me - Hang Thẩm Phẩy